بارگزاری
فهرست
جواد فتحی

جواد فتحی کارشناس امور ایثارگران

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت دولتی مالی

شرح وظائف : امور اداری و رفاهی ایثارگران

سید مهدی قهاری

سید مهدی قهاری کارشناس نرم افزار آیتی و رفاهی ایثارگران

شرح وظائف : بررسی مشکلات نرم افزاری و رایانه ای  ستاد شاهد  و رفاهی ایثارگران

سید اسماعیل سید حسین پور

سید اسماعیل سید حسین پور کارشناس امور ایثارگران

شرح وظائف : امور فرهنگی ایثارگران