فهرست

شهید احمد قائمی دیو کلائی

دیدار از خانواده شهید

فرازی از وصیت نامه شهید احمد قائمی دیو کلائی

ملت شهید پرور و همیشه در صحنه ی پیکار ، از شما می خواهم امام عزیزمان را تنها نگذارید و همیشه گوش به فرمان او باشید ، صحنه جنگ را با قدوم استوار خود پر نمائید و جزء رزم آوراناسلام باشید ، ادامه دهندگان راه شهیدان انقلاب اسلامی که خونشان به ناحق بر زمین ریخته شده است و سلاح برکف گیرید و مبارزه کنید تا خون عزیزانمان پایمال نشود .

از شما پدر مادرم تقاضا دارم قطره ای اشک برایم نریزید چون دشمن زاری شما را می خواهد و از این کارتان بسیار خوشحال میشود  مانند حضرت  زینب صبور باشید و امام عزیزمانو رزمندگان و جانبازان  را دعا کنید ، ما را نیز از دعا بی نصیب نگردانید چون گناه رو سیاهان خیلی زیاد است ،از خدا بخواهید مرا ببخشاید و به عنوان یک شهید مقبول در گاه احدیت خود قرار دهد .