فهرست

دکتر علی بیژنی دانشجویی برتر تحصیلی دومین جشنواره تحصیلی جایزه ملی ایثار

جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

دومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار با حضور معاون اول رئیس جمهور ، و رئیس بنیاد شهید  کشور در سالن همایش تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد . از دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر علی بیژنی دانشجویی برتر علمی شناخته و در این مراسم از ایشان تجلیل به عمل آمد این موفقیت را به جامعه بزرگ ایثارگر دانشگاه و مردم شهرستان بابل و خانواده این عزیز  تبریک عرض می نمایم.

در این مراسم جناب آقای مهندس اصغری مشاور رئیس و سر پرست مدیرت ستاد شاهد و ایثار دانشگاه         حضور داشته اند