فهرست

به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار از سه نفر از ایثارگران پرستار توسط مشاور رئیس و سرپرست مدیریت امور ایثارگران تقدیر و قدردانی شد

به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار از سه نفر از ایثارگران پرستار آقای سید محسن میر میران جانباز ، سر کار خانم زهرا احدی نژاد همسر شهید ، زینب محمدی فرزند شهید در محل کار آنها توسط مشاور رئیس و سرپرست مدیریت امور ایثارگران با اهداء لوح تفدیر و هدیه قدر دانی گردید

تقدیر و قدرانی از پرستاران ایثارگر  ( آقای سید محسن میر میران ، سر کار خانم زهرا احدی نژاد ، سر کار خانم زینب محمدی )